แพคเกจ Singapore Hiso 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Business Class โดยสายการบิน SQ

 • แพคเกจ Singapore Hiso 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Business Class โดยสายการบิน SQ
 • Business Class โดยสายการบิน Singapore Airlines
 • ซันเทค ซิตี้ – น้ำพุแห่งโชคลาภ
 • เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ – ลิตเติ้ล อินเดีย – เมาท์เฟเบอร์
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนออร์ชาร์ด
กำหนดเดินทาง:  มกราคม-มีนาคม 63
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
ประเทศ :  สิงคโปร์
รหัสทัวร์:  SQBC_JAN-MAR20
สถานะทัวร์: 20

***ราคานี้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป***

เดินทางตั้งแต่ ธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563

วันแรก        กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  

07.30 น.          ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง

09.40 น.          ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ 973 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.05 น.           ถึงสนามบิน ชางฮี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากรับกระเป๋าที่สายพานไหนเรียบร้อยแล้วให้เดินออกตรงประตูนั้นเลย สังเกตป้าย LUXURY บนหน้าอกเสื้อพนังงานขับรถจะคอยยืนต้อนรับท่านอยู่ (คนขับรถจะทราบว่าลูกค้านั่งสายการบินอะไร ออกประตูไหน ไม่ต้องกังวลนะคะ) นำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้ (1-3 ท่าน Seat In Coach / 4 ท่าน อัพเกรด Private Van)

รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบนข้อมือให้ +1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเชื่อต่อ Wifi เวลาก็จะปรับอัตโนมัติจ๊ะ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด

วันที่สอง      ซันเทค ซิตี้ – น้ำพุแห่งโชคลาภ – เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ – ลิตเติ้ล อินเดีย – เมาท์เฟเบอร์ – ร้านของฝากที่ระลึก

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม

ไกด์ท้องถิ่นมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันรับท่านที่สนามบิน )นำทุกนั่งรถผ่าน Suntec City และ Fountain Of Wealth ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดย Fountain Of Wealth จะตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มอาคาร Suntec City โดยกลุ่มอาคารที่ตั้งจะมีลักษณะเป็น 5 ตึก ตั้งเรียงกันคล้ายฝ่ามือ ถูกสร้างขึ้นมาโดยยึดหลักของฮวงจุ้ยล้วนๆ ได้ถูกสร้างโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกง ที่ได้รับการเชื้อเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์ จุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อทำเป็นห้างช็อปปิ้งมอลล์และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ในส่วนของFountain Of Wealth มีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง ซึ่งน้ำพุแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงของน้ำพุอยู่ที่ประมาณ 30 เมตร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Padang  ชมทิวทัศน์แม่น้ำสิงคโปร์และชมถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ Merlion Park  ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำสิงคโปร์ ฝั่งตรงข้ามเป็นวิว Esplanade Theatre โรงละครรูปทรงแปลกตาที่ใคร เห็น จะถูกขนามนามว่าตึกทุเรียน  วิวบริเวณสิงคโปร์ ฟลายเออร์ Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงจากระดับพื้นดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 42 ชั้น, วิวด้านข้าง Marina Bay Sands มาริน่า เบย์ แซนด์ เป็นโรงแรมระดับหกดาวที่มีรูปทรงเป็นตึกสามตึกด้านบนของตึกเป็นเรือสำหรับชมวิว นำท่านเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์

จากนั้นเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ China Town แหล่งชุมชนของชาวจีนในสิงคโปร์ ซึ่งมีวัดศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ ทั้งวัดจีนและวันแขก วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด Thian Hock keng Temple วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียง อาทิ เศรษฐีผู้ใจบุญนามว่า ตัน ต็อก เส็ง (Tan Tock Seng) วัดเทียนฮกเก๋งเป็นวัด จีนที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์วัดเทียนฮกเก๋งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์หม่าโจ่ว (Mazu) หรือเจ้าแม่ทับทิม (เทพธิดาแห่งท้องทะเล) เล่ากันว่า ชาวจีนอพยพในยุคแรก ๆ เคยมาทำพิธีไหว้เพื่อขอบคุณองค์เทพเจ้าที่วัดแห่งนี้ที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาเดินทางฝ่าคลื่นลมอันบ้าคลั่งในทะเลจีนใต้จนสามารถขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

ได้เวลานำท่านผ่าน  Little India ย่านฮิตที่มีสี่สันแห่งวัฒนธรรมของขาวอินเดีย โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในไสตล์โคโรเนีลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแหลกตายิ่ง ทั้งถนนคนเดินช้อปปิ้ง วัดแขกหรือวัดของศาสนาฮินดู แวะจุดท่องเที่ยวบนยอดเขา Mount Faber  แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ชื่อว่า Telok Blangka Hill และได้เปลี่ยนมาเป็น  Mount Faber ในเดือนกรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันชาร์ลส เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras Engineers ผู้สร้างถนนคดเคี้ยวสายแคบที่นำไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก Jewellery Factory Shop

**นำทุกท่านกลับสู่โรงแรม**

วันที่สาม    อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม

                     อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี  Silver Kris Lounge Singapore Airlines (Terminal 3)

17.30 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ982

Business Class เช่นเดิม (บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม)

19.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นธุรกิจ ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและสิงคโปร์ (น้ำหนักสัมภาระ 40 kg.)
 2. โรงแรมระดับ 2 ถึง 5 ดาว / 2  คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน
 3. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 4. ซิตี้ทัวร์ ซันเทคซิตี้ , น้ำพุแห่งโชคลาภ , เมอร์ไลอ้อน , ไชน่าทาวน์ , เมาท์เฟเบอร์ , ร้านของฝากที่ระลึก(โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)
 5. อาหารเช้า 2 มื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน

 1. หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี เพราะเป็นตั๋วโปรโมชั่นราคาพิเศษ
 2. ต้องเดินทางอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน ไม่สามารถแยกได้
 3. หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนวันเดินทาง เป็นไปตามกฏของสายการบิน + ส่วนต่างของตั๋วถ้ามี
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้

หมายเหตุ

 1. หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินชางกีเรียบร้อยแล้ว ให้เดินตามทางออกท่านจะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays นะคะ
 2. แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ รวม 6 SGD (ต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)

วิธีการทำจอง

 1. โทร 02-3205588 ในเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.  หรือโทร 091-4063311 / 081-8041230 / 090-9842499 / 094-9914594 หลังเวลาทำการ
 2. ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 3. การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังทำการจองและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่cpholidays88@gmail.com หรือ cs@cpholidays.co.th แฟกซ์02-320-3636 หรือ ไอดีไลน์ cpholidays3/ cpholidays2 /cpholidays1 /cpholidays

ภาพตัวอย่างห้องพัก

IBIS SINGAPORE NOVENA / IBIS ON BENCOOLEN

 

CHANCELLOR@ORCHARD HOTEL

                                                                                                          

PARK HOTEL FARRER PARK

MERCURE SINGAPORE ON STEVEN ROAD

                          

    NOVOTEL SINGAPORE ON STEVEN ROAD

                       

MARINA MANDARIN  

                           

MANDARIN ORCHARD

                        

SHANGRI-LA’S SINGAPORE

                      


     MARINA BAY SANDS

                    

           MRT System Map แผนที่รถไฟใต้ดิน

   

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top